‘Het valse paradijs’ in beeld. Een online museum

De verteller van Het valse paradijs verwijst op bijna elke pagina van zijn manuscript naar schilderijen of gebouwen waarvan wij zeker weten dat die hebben bestaan. Een aantal van die historische sporen is nu nog te bezichtigen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het Rijksmuseum veel kunstwerken herbergt die het verhaal van onze anonieme priesterzoon illustreren en bevestigen. Een deel daarvan heb ik bijeengebracht in een online collectie, geheel gewijd aan de kroniek van een moordenaar. Geen origineel werk Jheronimus Bosch, wel veel navolgers. Meer zien? Bezoek dan hier het museum bij het boek!